bg en
Поръчай и на телефон:
0884 135 991
02 / 444 88 09

Вашият Магазин за Фън Шуй

Ако имате въпроси
Фън Шуй е древна китайска наука за хармонизирането на енергиите в личното пространство на човека. Ако Йога, Рейки, Ци-гун и другите източни практики ни учат как да работим с космическата енергия (“ци” или “ки”) вътре в тялото, то Фън Шуй продължава тази теза с познаване и работа върху енергиите около човека. Става въпрос за движението на фините енергийни потоци в дома, офиса, в пространството около нас като цяло и тяхното хармонизиране с цел постигане на дълголетие и изобилие от блага.
Учението е известно също и като "Фенг Шуй" и в буквален превод означава “вятър и вода”. В древните китайски текстове се казва: "Космическата енергия Ци слиза от небето, яздейки вятъра и отлита, но част от нея остава във водата..."
Фън Шуй съществува от почти пет хилядолетия и дълго време е било тайно знание, обслужващо интересите единствено на императорите и висшата администрация. Специалисти по Фън Шуй съветвали владетелите къде е най-удачно да се строят дворците, в коя част на палатите е най-благоприятно да се разположат покоите на императора и къде да се намира тронната зала. Пример за блестящ Фън Шуй е "Забранения град" - императорския дворец в Пекин от времето на династията Мин. Дизайнът на "Забранения град", от неговото цялостно оформление на най-малката подробност, символизира величието на имперска сила. Дворецът е разделен на мъжка и женска част: Ин-Ян. Ян е мъжката част с парадните зали, разположени по оста север-юг. Черната точка на Ин в мъжката половина е павилионът на императрицата, където тя се е намирала по време на големи празници и церемонии. В женската част са жилищните помещения на императора и неговото семейство, а бялата точка Ян е спалнята на самия император.
Днес изкуството на Фън Шуй се радва на ново възраждане в Китай, Хонг Конг, Индия и Тайланд. Мнозина твърдят, че икономическия им растеж се дължи именно на спазването на принципите на Фън Шуй.
Не само домовете и офисите там се строят съобразно неговите правила, но и всеки уважаващ себе си бизнесмен не подписва договор, без да се консултира със специалист по Фън Шуй.
Като цяло Фън Шуй е наука и изкуство за създаване на хармонична и здравословна среда за живот и работа.То съдържа строга система от правила и принципи, чрез които се постига богат и пълноценен живот. Като крайната цел е балансирането на енергиите в личното пространство на човека - там където той живее и работи. В основата на Фън Шуй лежат принципите на китайската философия: "Взаимодействието между Ин и Ян" и "Баланса на петте елемента", "Цикъла на пораждането" и "Цикъла на разрушението".
Основната идея във Фън Шуй е, че околната среда влияе пряко на здравето и късмета. Знанията по Фън Шуй позволяват да извлечем максимална полза от обкръжаващото пространство, учат да не се борим със света, а мъдро да го моделираме, извличайки полза от благоприятното и трансформирайки негативното.
Как  да  привлечем богатството и късмета и да увеличим материалното си благосъстояние? Добре ли се чувстваме у дома и в офиса? Доволни ли сме от своите успехи и кариера? В семейството цари ли мир и съгласие?
Ако всички отговори са положителни, вие сте щастлив човек. Но ако искате да промените нещо, можете да се обърнете за помощ към Фън Шуй.